Am wybodaeth o ran llythyr i rieni Ymgyrch Cwmpasu, cliciwch yma.

Am wybodaeth o ran Ymgyrch Cwmpasu, cliciwch yma.

Polisi Cwynion yma.

Polisi Atal Eithafiaeth yma.

Polisi Amddiffyn Plant yma.

Polisi Cynhwysiant yma.

Polisi Gwrth-fwlio yma.

Polisi Bwyd a Ffitrwydd yma.

Polisi Iechyd a Diogelwch yma.

Polisi Ysgol Di-fwg yma. 

Polisi Diogelwch personol yn yr ysgol yma (Saesneg yn unig).