PENNAETH:                                  Mrs. Neris Thomas-Samuel

PENNAETH CYNORTHWYOL        Mrs. Catrin Nicholas

ATHRAWON

Mrs. Gwawr Morris

Mrs Bethan Parry

Mrs. Yolande Morgan

Mrs. Nerys Walters

 

Cynorthwywyr Dosbarth:                      

Mrs. Kim Rees

Miss Sian Davies

Mrs. Lyndel Lewis

Swyddog Gweinyddol:                           Mr Steven Hewitt

Gofalwraig/glanheuwraig:                    Mrs. Sheena Beynon-Thomas

Staff y gegin:                                         Mrs. Sian Griffiths, Mrs. Sarah Thomas

Goruchwylwyr amser cinio:                  Miss. Nicola Evans, Mrs Carol-Ann Evans

                                                               Miss Tina Davies, Miss Zoe Sainty

Hebryngwraig: