Corff Llywodraethol Ffederasiwn Ysgolion Llechyfedach a'r Tymbl

 

Y Corff Llywodraethol

Cadeirydd: Mrs Angharad Price + Cyswllt Diogelu Plant Y Llywodraethwyr

Is-Gadeirydd: Ms Julie Thomas

Cynghorydd Phil Williams

Llywodraethwr yr Awdurdod Addysg

Mrs Nia Lewis

Llywodraethwr Cyfetholedig

Mr Dwayne Jones

Rhiant Lywodraethwr

Mrs Katie King

Rhiant Lywodraethwraig

Mrs. Jane Williams

Llywodraethwraig Gyfetholedig

Mrs Catrin Rees

Rhiant Lywodraethwraig 

Mrs Emma Walters

Rhiant Lywodraethwraig

Mr William James

Llywodraethwr Cyfetholedig 

Mrs Dot Jones

Llywodraethwraig Gyfetholedig

Mrs Hefina Thomas

Llywodraethwraig Gyfetholedig

Mr Steven Hewitt

Cynrychiolydd Staff 

Miss Sian Rowe

Cynrychiolydd Athrawon 

Miss Sian Davies

Cynrychiolydd Staff

Mrs Catrin Nicholas

Cynrychiolydd Athrawon + Ailgyswllt Diogelu Plant

Mrs. Neris Thomas-Samuel 

Pennaeth + Cyswllt Cyntaf Diogelu Plant