Arian Cinio

  • £2.50 y dydd

  • Y cyfan drwy 'Parent Pay' os gwelwch yn dda https://www.parentpay.com/

 

Arian Ffrwyth

Cyfnod Sylfaen - 20c y dydd/ £1 yr wythnos i'w roi i'r athrawes ddosbarth mewn amlen gydag enw arno.

Cyfnod Allweddol 2 - 20c y dydd.

Pob taliad i fod mewn amlen ar wahan gyda manylion clir. Diolch.