Dydd Mawrth 3.30 tan 4.15


Gweithgareddau amrywiol i blant blwyddyn 3, 4, 5 a 6.

Ar gyfer ymelodu ar Urdd, talu aelodaeth ym mis Medi yn flynyddol.