Trefnir clwb chwaraeon yn ystod rhai wythnosau yn ystod pob tymor gan y staff.

 

Bydd amrywiaeth o chwaraeon yn cael eu cynnal rhwng 3:30 - 4:15yp.

 

Mae hyn ar gael i ddisgyblion blynyddoedd 3-6.