Ceir y Llyfryn Gwybodaeth i Rieni yma.

 

Arian Cinio

  • £2.55 y dydd
  • Y cyfan drwy 'Parent Pay' os gwelwch yn dda https://www.parentpay.com/

CINO AM DDIM - cais ar lein yma.

CREDYD CYNHWYSOL - gwybodaeth yma.

 

Arian Ffrwyth

Telir am ffrwyth drwy Parentpay.  Bydd gwybodaeth pellach ar ddechrau pob tymor.