Mae'r ysgol yn falch iawn o'r cyngor pwysig hwn.

 

Caiff aelodau eu hethol gan eu cyfoedion ym mhob dosbarth ac yna mae'r disgyblion yn cael eu dewis gan y disgyblion. Mae aelodau'r staff yn bresennol yn y cyfarfodydd fodd bynnag, paratoir yr agenda yn bennaf gan y swyddogion a'r cyngor ei hun.

 

Mae'r cyngor yn trafod nifer o bynciau gan gynnwys cynllun datblygu'r ysgol i gefnogi'r ysgol i wella pob un o blant yr ysgol.